• Zwroty i reklamacje

WARUNKI ZWROTU

Warunki zwrotów zawarte są w paragrafie 7 pt. Odstąpienie od Umowy w Regulaminie korzystania ze sklepu internetowego.

WARUNKI REKLAMACJI

Warunki reklamacji zawarte są w paragrafie 8 pt. Reklamacje w Regulaminie korzystania ze sklepu internetowego.